فرم ثبت مشخصات پرسنلی


نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :  
ایمیل :
تلفن :  

نام پدر : *

تاریخ تولد: *

محل تولد: *

جنسیت: *

شماره شناسنامه: *

نوع تاهل: *

تاریخ ازدواج:

تعداد فرزندان: *

آدرس محل سکونت: *

شماره تلفن همراه (1): *

شماره تلفن همراه (2):

شماره تلفن ثابت منزل:

شماره تلفن ثابت محل کار: *

ایمیل: *

شماره پرسنلی: *

سابقه کار سال/ماه: *

نوع استخدام: *

شهرستان محل خدمت: *

نام پایگاه ثابت محل خدمت: *

واحد محل خدمت: *

پست سازمانی: *

آدرس محل خدمت: *

رشته تحصیلی: *

مقطع تحصیلی: *

دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: *

سال اخذ مدرک تحصیلی: *

آیا دارای پرونده سلامت الکترونیک می باشید؟ *

سابقه بیماری خاص: *

در صورت دارابودن بیماری نوع آن مشخص گردد:

ساعت آموزشی تایید شده از بدو خدمت (ساعت): *

به چه زبان خارجی تسلط دارید؟

میزان تسلط به زبانهای خارجی:

توانایی های فنی:

توانایی های فرهنگی ،هنری و ورزشی با ذکر مورد:

مدارک تحصیلی و آموزشی غیر مرتبط با ذکر مقطع تحصیلی:

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۸۹۷
 

< >