معرفی واحد

1398/1/2 0:0

 

علیرضا پورشمس

کارشناس و معاونت عملیات

 ----------------------------------------------------------------------------------------

استان بوشهر با جمعیت بیش از 1.1 میلیون نفر در جنوب غربی ایران واقع شده است مجموعه استان با خطرات طبیعی و غیر طبیعی گسترده ای مواجه می باشد که از آن جمله می توان در حوزه خطرات طبیعی به زلزله (1391 دشتی و1392 دشتستان) ، سیل (1391 دشتستان) ، طغیان رودخانه های فصلی ، آلودگی هوا (1389 ، 1390 ، 1391 ... ) ، طوفانهای دریائی و سواحل طولانی با تمرکز جمعیتی زیاد ، و در حوزه مخاطرات غیر طبیعی به صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی (موارد متعددی از سقوط ، آتش سوزی ، مسمومیت های جمعی ) ، نیروگاه اتمی ، حوادث ترافیکی و صنایع وسیع بندری و نظامی اشاره نمود.

 

 

 

استان بوشهر با جمعیت بیش از 1.1 میلیون نفر در جنوب غربی ایران واقع شده است مجموعه استان با خطرات طبیعی و غیر طبیعی گسترده ای مواجه می باشد که از آن جمله می توان در حوزه خطرات طبیعی به زلزله (1391 دشتی و1392 دشتستان) ، سیل (1391 دشتستان) ، طغیان رودخانه های فصلی ، آلودگی هوا (1389 ، 1390 ، 1391 ... ) ، طوفانهای دریائی و سواحل طولانی با تمرکز جمعیتی زیاد ، و در حوزه مخاطرات غیر طبیعی به صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی (موارد متعددی از سقوط ، آتش سوزی ، مسمومیت های جمعی ) ، نیروگاه اتمی ، حوادث ترافیکی و صنایع وسیع بندری و نظامی اشاره نمود.


وجود چنین پتانسیل خطرآفرینی لزوم توجه به گسترش کمی و کیفی خدمات امدادی با رویکرد آموزش عمومی و تخصصی ، برنامه ریزی دقیق و افزایش بهره وری از امکانات موجود را طلب می کند در این رابطه مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان بعنوان یکی ازنهادهای پیشرو در ارائه خدمات امدادی و مدیریت بحران شناخته میشود که در این جهت گامهای بلندی نیز برداشته که رشد کمی و کیفی خدمات مرکز را در چند سال اخیر به دنبال داشته در همین راستا چارت داخلی جدیدی از سال 1390 با هدف ارتقا این مجموعه و حرکت در مسیر بهبود مستمر سازمانی با حضور آقای دکتر دادجو مدیر باسابقه استان در راس سازمان تدوین و اجرایی شد .


در این چارت معاونت عملیات مرکز با شرح وظائف و اهداف ذیل:

- مسئولیت کلی انجام صحیح فرایند مشاوره

- دریافت ماموریت و اعزام آمبولانس

- ارائه خدمت مناسب به مددجویان را برعهده دارد. که افتخار دارد هدف کسب رضایت مددجویان ( کاهش زمان رسیدن بر بالین مددجو و ارائه آخرین استانداردهای تجهیزاتی و فرایندی و ... ) در کنار افزایش رضایت شغلی همکاران را سرلوحه کار خویش قرار داده است .

 

 


  اهداف کلی:


1)کنترل و نظارت مستمر بر کلیه فعالیتهای عملیاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان به عنوان یک واحد مستقل.


2)شناسایی نقاط ضعف و نارسایی های موجود در روند خدمات رسانی .


3)بررسی و تحلیل آماری و ارائه راهکارهای عملی به مدیریت سیستم برای ارتقاء عملکرد .


4)دریافت شکایات و پیشنهادات و تقدیر از پرسنل ودر نهایت بالا بردن سطح رضایتمندی مردم.

 

 

 برنامه های جاری و آتی :


1. برنامه ریزی و زمانبندی پایشهای محیطی با هدف ارزیابی نحوه عملکرد مسئولین شهرستانها ، مراکزپیام ، امور پایگاهها ، اپراتور115 ، تکنسین ، امدادگر و دیگرپرسنل محترم طبق شرح وظیفه و فرمهای طراحی شده.


2. ارزیابی و نیازسنجی و استاندارد سازی پایگاههای اورژانس و مراکز امدادی سطح استان


3. جانمایی و مذاکره جهت تملک و ساخت پایگاههای اورژانس جدید


4. جمع بندی پایشهای انجام شده و ارسال پس خوراند به دیگر واحدها و ریاست مرکز و پیگیری نقاط ضعف و قوت تا حصول نتیجه.


5. ارائه گزارش بصورت ماهانه ، شش ماهه و سالانه به رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان.


6. تشکیل جلسات بررسی شکایات و پیشنهادات مردمی


7. ایجاد فایل پرسنلی برای کلیه کارکنان و ثبت اطلاعات عملکردی مربوط به افراد.


8. بررسی نحوه عملکرد کلیه پرسنل دخیل در ارائه خدمات از طریق نظرسنجی تلفنی و بررسی ماموریت انجام شده جهت اطلاع از میزان رضایتمندی مردم و آشکار شدن نواقص احتمالی فرایندکار.


9. بررسی نحوه عملکرد پرسنل ارتباطات با شنود فایلهای صوتی گذشته وon line بطور منظم.


10. طراحی و تدوین فرمهای ارزیابی و پایش از کلیه بخشهای محیطی و ستادی بر اساس نیاز سنجی.


11. نظارت موثر بر عملکرد آمبولانسهای تابعه و غیر تابعه (غیر دولتی ) استان


12. بهسازی سیستم ارتباطی


13. راه اندازی سیستم رهیاب


14. بهبود فرایند مستند سازی سیستم


15. بهبود گستره عملیاتی اعزام بالگرد به ماموریتهای امدادی

 

 


تاریخ بروز رسانی:   9 مهر 1398

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >