پروتکل ها

1398/7/8 0:0

  پروتکل ترومای شکم                            Image result for pdf download icon


  پروتکل مدیریت درد شکم                     Image result for pdf download icon


   پروتکل مدیریت بیمار ACS                    Image result for pdf download icon   


   پروتکل واکنش آنافیلاکتیک                  Image result for pdf download icon


   پروتکل اضطراب و بی قراری                 Image result for pdf download icon


   پروتکل دیسترس تنفسی - آسم            Image result for pdf download icon


   پروتکل کاربری بی سیم دیجیتال          Image result for pdf download icon


   پروتکل اختلالات قندخون                       Image result for pdf download icon


   پروتکل بیمار سوختگی با حرارت           Image result for pdf download icon


پروتکل اختلال هوشیاری                          Image result for pdf download icon


پروتکل بالینی بیمار با احتمال سکته مغزی       


پروتکل ترومای سر                                   


پروتکل سردرد                                        


پروتکل     HTN                                      


پروتکل گرما زدگی                                  


پروتکل ترومای فک و صورت                       


پروتکل اورژانس رفتاری                          


پروتکل جامع برخورد با بیماران ترومایی       


پروتکل مدیریت درمان سکته حاد قلبی      


پروتکل تهوع                                            


پروتکل تماس با اجسام تیز و برنده 


پروتکل مسمومیت با اپیوم


پروتکل مسمومیت با ارگانوفسفره


پروتکل مدیریت درد


پروتکل تشنج


پروتکل تریاژ تلفنی


پروتکل ضعف و بی حالی


پروتکل برادیکاردی


پروتکل سوختگی


پروتکل اختصارات پزشکی


پروتکل تاکیکاردی


پروتکل تنگی نفس


پروتکل درد قفسه سینه


فلوچارت نیدل استیک


الگوریتم بیماران ترومایی در صحنهتاریخ بروز رسانی:   8 مهر 1398

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >