فرم ها و مدارک(پژوهش)

1399/12/6 0:0

واحد مقالات منتشره در مجلات معتبر داخلی و خارجی
دستورالعمل حق التشویق مقالات
دستورالعمل حق چاپ مقالات
واحد طرح های تحقیقاتی
اخلاق در پژوهش
فرم گزارش پایان طرح
فرم گزارش مرحله ای طرح
فرم پیش نویس طرح های تحقیقاتی
فرم موافقت نامه انجام طرح تحقیقاتی
فرم ترجمان دانش
فرم درخواست تمدید قرارداد طرح تحقیقاتی
فرم پیشنهاد اولویت پژوهش های نظام سلامت
فرم پیش نویس طرح های تحقیقاتی (سازمان اورژانس)
واحد کنگره های داخلی
درخواست تهیه بلیط
فرم رسید مدارک جهت شرکت در همایش های داخلی کشور
فرم حق التشویق مقالات جهت شرکت در کنگره های داخلی
واحد کنگره های خارجی
فرم پیشنهاد برگزاری همایش
فرم گزارش شرکت در همایش های علمی خارج از کشور
متفرقه
فرم پیشنهاد برگزاری کارگاه


تاریخ بروز رسانی:   6 ارديبهشت 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >