حفاظت فناوری اطلاعات

1399/12/11 0:0

ایجاد امکان دسترسی به کلیه بانک های اطلاعاتی اورژانس پیش بیمارستانی

حفاظت از اطلاعات ، سخت افزار، نرم افزار و ارتباطات رایانه ای دستگاه از نفوذ ، دسترسی غیر مجاز و سرقت

انجام آموزش های لازم به همکاران حراستی و فناوری اطلاعات اورژانس در زمینه های ارتقاء سطح دانش و مهارتهای لازم در این حوزه

تهیه نرم افزارهای مورد نیاز حراستی و بروز رسانی و پشتیبانی لازم در روند تهیه نسخه پشتیبان

ایجاد بانک های اطلاعاتی مورد نیاز در اورژانس پیش بیمارستانی

نظارت بر نحوه استفاده از شبکه ها ، ارتقاء و پشتیبانی لازم

شرکت در جلسات امنیت شبکه اورژانس پیش بیمارستانی

بازرسی های دوره ای از سایت اورژانس پیش بیمارستانی به منظور اطمینان از انطباق وضعیت موجود با سیاست ها و خط مشی های امنیتی فناوری اطلاعات دانشگاه و تهیه گزارش

نظارت بر انجام و چگونگی نصب سیستم های دوربین های نظارت تصویری و مانیتورینگ اورژانس پیش بیمارستانی

هماهنگی لازم با مراجع ذیصلاح در امر رسیدگی به جرایم رایانه ای در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی

پیگیری تشکیل و تهیه شناسنامه رایانه ای از شبکه ها ، سخت افزارها، نرم افزارها، دسترسی های کاربران و بروزرسانی آن در اورژانس پیش بیمارستانی

پیگیری اجرای مقررات و دستورالعمل های حفاظتی و امنیتی تولید، نگهداری ،گردش، دسترسی ، تکثیر و امحاء    اسناد و اطلاعات دیجیتالی اورژانس پیش بیمارستانی

تعیین ضوابط حفاظتی ، موقعیت مکانی سیستم های سخت افزار اصلی و کنترل تردد به آن مکان ها

پیگیری دریافت و بررسی گزارش های موفق و ناموفق نفوذ به سیستم های موجود سازمان و تهیه گزارش لازم

تعیین طبقه بندی حفاظتی ، اطلاعاتی اسنادی که تبدیل به دیجیتال شده اند

همکاری لازم در پیاده سازی ) ISMS سیستم مدیریت اطلاعات سری ) در اورژانس پیش بیمارستانی

انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از آتش سوزی ، سرقت ، تخریب، جعل ، جاسوسی، چاپ و نشر غیر مجاز ، سوء استفاده

برقراری ارتباط سیستمی حراست با ستاد حراست دانشگاه

نظارت در خصوص برقراری یا مسدود نمودن پورت های فیزیکی منطقی ورودی و خروجی سیستم ها توسط واحد فناوری اورژانس

نظارت بر رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در خصوص نصب و توسعه شبکه های موجود در اورژانس

پیگیری و اجرای شبکه مانیتورینگ ترافیک شبکه توسط واحد فناوری اورژانس و نظارت و اخذ گزارشات موردی و دوره ای از آن واحد

تعیین صلاحیت پیمانکاران و مشاورین اورژانس جهت انجام خدمات حوزه فناوری اطلاعات قبل از انعقاد قرارداد

نظارت دوره ای از روند تهیه نسخه پشتیبانی از اطلاعات طبقه بندی شده و نحوه نگهداری آن


تاریخ بروز رسانی:   11 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >