حفاظت فیزیکی

1399/12/11 0:0

اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در زمینه پیش بینی و پیشگیری از تحرکات غیر قانونی

جمع بندی اخبار ، تنظیم گزارشات لازم و تهیه بولتن

صدور مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هرگونه سوء استفاده و جعل

حفاظت از تأسیسات و اماکن اورژانس به منظور جلوگیری از هرگونه نفوذ ، اخلال نظم و خرابکاری

طبقه بندی حفاظتی اماکن و تأسیسات تحت پوشش اورژانس با هماهنگی مدیریت حراست دانشگاه

تهیه طرح های حفاظتی و دستورالعمل های لازم و نظارت بر اجرای آنها

انجام اقدامات و پیش بینی های لازم به منظور جلوگیری از حوادث و سوانح احتمالی

مراقبت از برنامه ها ، جلسات ، گردهمایی ها و ... و تامین حفاظت آنها

ارتقاء توان کیفی پرسنل انتظامات از طریق آموزش های لازم

ایجاد نظم و انضباط در محیط به منظور تسریع امور جاری

کنترل خروج اموال متعلق به اورژانس

هماهنگی با حفاظت آزمون ها در انجام امور انتظامات

انجام امور مربوط به پدافند غیر عامل در حوزه حفاظت فیزیکی

سازماندهی نیرو ها

کنترل تردد کارکنان ، ارباب رجوع ، اتباع بیگانه

کنترل تردد وسایط نقلیه

تهیه شناسنامه محیطی

تهیه طرح های مقابله با بحران

پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی از قبیل تجمع غیر قانونی ، اعتصاب ، اغتشاش، و تظاهرات در اورژانس

نظارت بر انجام امور نگهبانی و انتظامی اورژانس

تعیین صلاحیت پیمانکاران ، عوامل مرتبط با پروژه های اجرایی اورژانس

رسیدگی اولیه به جرایم عمومی ازقبیل سرقت ، درگیری و ...


تاریخ بروز رسانی:   11 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >