معرفی واحد(حراست)

1399/12/11 0:0

مسئول واحد: آقای سید حمید حسینی کیا

 

 

پیگیری جذب نیروهای کارآمد و متخصص

بازنگری ساختارها ، تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف حراست

پیگیری اخذ اعتبارات لازم در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی

استاندارد سازی روش ها

برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی اورژانس

کنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجی در محیط اورژانس بر اساس ضوابط

همکاری و اظهار نظر در طرح های حفاظت از تأسیسات اورژانس و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مزبور

استقرار سیستم مناسب حفاظت فیزیکی ، پرسنلی و فناوری اطلاعات اورژانس

ابلاغ دستورات حراستی به واحدهای اداری

انجام اقدامات لازم در صورت بروز حوادث و سوانح و اطلاع فوری مراتب به مقامات مسئول

نظارت بر تهیه و تنظیم فرم های حراستی

توانمندسازی کارکنان حراست

ارائه نظرات مشورتی به مسئولین با توجه به اطلاعات مکتسبه

رفع نقائص و بهبود روش های حراستی

هماهنگی و تعامل با واحدهای درون و بیرون سازمانی

تنظیم برنامه های مختلف بازرسی

انجام مکاتبات و پیگیری آن و پاسخ به استعلام سازمان های ذیصلاح

تعیین صلاحیت پرسنل اعزامی به خارج از کشور و توجیه حفاظتی آنان و نیز پرسنلی که با اتباع بیگانه ارتباط دارند

انجام سایر امور محوله از سوی ریاست اورژانس


تاریخ بروز رسانی:   11 اسفند 1399

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >