در چه مواقعی باید با فوریت های پزشکی 115 تماس گرفت؟


اورژانس های قلبی
اورژانس های تنفسی
اورژانس های گوارشی
اورژانس های زنان و زایمان
اورژانس های اعصاب
اورژانس های محیطی و شغلی
اورژانس های دستگاه اسکلتی
بروز حوادث ترافیکی دارای مصدوم
- لازم به ذکر است کلیه موارد فوق دارای پروتکل های خاص می باشد که براساس وجود علائم موجود در آنها طبق تشخیص کارشناسان مرکز ارتباطات آمبولانس به محل اعزام می گردد.
لازم به توضیح است در صورتی که خطری مصدوم را تهدید نمی کند از هرگونه دخالت درمانی و جابجایی مصدوم خودداری نمائید.


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >