نکات هنگام تماس با مرکز ارتباطات 115


ضمن حفظ خونسردی به سوالات پزشکان و پرستاران 115 در مورد سن، جنس ، تعداد مصدومین ، سابقه بیماری و نحوه بروز حادثه بدقت پاسخ دهید . پس از اینکه اطلاعات لازم جمع آوری گردید در صورت اعلام کارشناس ارتباطات نشانی کامل پستی(خیابان اصلی –خیابان فرعی – شماره و یا نام کوچه ) را اعلام نمائید و اگر در مورد موقعیت مکانی خود مطمئن نیستید ، ترس خود را کنترل نموده و سعی کنید از افراد محلی و اطرافیان موقعیت جغرافیایی محل را جویا شوید. و تا رسیدن پرسنل اورژانس توصیه های پزشکان و پرستاران 115 را بدقت انجام دهید .
لازم به ذکر است دادن اطلاعات در خصوص خطرات موجود در محل حادثه مثل وجود مواد سمی، آسیب سیم های برق یا وضعیت آب و هوا (مه یا جاده یخ زده) – درگیری و ... باعث می گردد تا کلیه نیروهای امدادی در زمان مناسب به محل رسیده و اقدامات لازم سریعتر انجام پذیرد.
درصورت بروز حوادث ترافیکی مسیر راه را برای رسیدن آمبولانس باز نگه دارید .


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >