در صورت نیاز به جزئیات پرونده پزشکی چگونه اقدام شود؟با توجه مقررات حرفه ای در فوریت های پزشکی امکان در اختیار گذاشتن هرگونه اطلاعاتی (اعم از نام و نام خانوادگی مصدوم، محل دقیق حادثه، علت اعزام آمبولانس و ...) در خصوص پرونده ماموریت به صورت تلفنی دارای منع قانونی بوده و در اختیار دادن اطلاعات منوط به استعلام اطلاعات از سوی ارگان قضایی و یا حقوقی می باشد.


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >