برای کسب اطلاع در خصوص گمشدگان و بیمارستان انتقالی چگونه اقدام شود؟


در صورت نیاز به کسب اطلاع در خصوص گمشدگان و یا بیمارستانی که مصدوم به آن منتقل گردیده است ، در ساعات اداری با شمار ه تلفن 33332500 تماس حاصل نموده و با ارائه مشخصات گمشده یا مصدوم ، اطلاعات یا راهنمایی لازم در این خصوص را دریافت نمائید.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >