برای دریافت نامه از مرکز مدیریت حوادث در رابطه با انتقال مصدوم توسط اورژانس 115 چگونه اقدام شود ؟


1- دریافت استعلام از ارگان درخواست دهنده .
2- مراجعه به مرکز مدیریت حوادث و ارجاع استعلام به مسئول دفتر مدیریت .
3- جهت دریافت جواب کتبی استعلام مدت زمان انتظار به اطلاع شما رسانده می شود.
نکته : با توجه به اطلاعات ثبت شده در هر ماموریت و امکان وجود مغایرت با اطلاعات موجود در استعلام و نیاز به بررسی بیشتر مدت زمان انتظار متفاوت خواهد بود – لازم به ذکر است که پرسنل این مدیریت حداکثر تلاش خود را جهت انجام امور در اسرع وقت و جلب رضایتمندی ارباب رجوع محترم بکار می گیرند.


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >