آیا با مدرک آموزش همگانی کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی که از سوی انجمن پرستاری صادر می گردد می توان در اورژانس استخدام شد؟


یکی از شرایط کاری در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اخذ مدرک دانشگاهی در رشته های:
کارشناسی پرستاری – کاردان هوشبری – کاردان فوریتهای پزشکی – کارشناس فوریتهای پزشکی
می باشد. شایان ذکر است گذراندن دوره های مذکور همانگونه که در گواهینامه اخذ شده درج گردیده تنها ارتقاء سطح سلامت جامعه می باشد.


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >