فهرست آلبوم تصاویر
پرواز 24-07
herasat
نجات بیمار از مناطق صعب العبور
تشویق نفرات برتر امتحان کووید19
انتقال بیمار کرونایی
خیر اهداء ماسک
مرکز پیام
بیمارستان صحرایی
کلاس کرونا - 4-12-98
مانور زلزله 30-11-98
روز زن 98
راهپیمایی 22 بهمن 98
کلاس مدیریت بلایا-16-11-98
کلاس مدیریت بلایا-16-11-98
مصاحبه شاخص توده بدنی
بالگرد 6-11-98
کلاس تریاژ 24-10-98
کلاس اورژانس هوایی 18 دی 98
پوشش مراسم 16-10 سردار شهید
حلقه صالحین
کلاس گند زدایی
3
جلسه 10-10-98
شنبه و طسوج را فراموش نکنیم
کلاس 5 دی
کلاس احیاء قلبی - ریوی - مغزی
بازدید 5 دی
بالگرد 9-10-98
بالگرد 9-10-98
کلاس تریاژ
کلاس تریاژ
تشویق استانداری از دست اندر کاران رزمایش پرتویی
مانور زلزله
راهپیمایی مردمی در محکومیت تخریب ها و اقدامات آشوب گران
راهپیمایی 13 آبان
عملکرد اربعین
مانور 23 مهر تیم واکنش سریع
آموزش تجهیزات پزشکی
اعزام کاروان اربعین
مصاحبه آقای پورشمس
آموزش اورژانس
آموزش اورژانس
آموزش اورژانس
اعزام بالگرد
تصادفات جاده ای
اعزام بالگرد پنج شنبه ٢١/٠٦/٩٨
پرواز 16-06-98
پرواز ١٤/٠٦/٩٨
پرواز 14-06-98
پرواز 14-06-98
آموزش اورژانس هوایی
پایگاه چاووشی و کاکی
دوره آموزشی زایمان در آمبولانس 19- 05- 98 قطب جنوب استان
کلاس امدادهوایی 15-05-98
جلسه کارگروه 13-05-98
iهفته پر کار اورژانس
بالگرد 29-04-98
بازدید منطقه دشتستان
تصادف 25-04-98
بالگرد22-04
کلاس سه روزه مصدومان ترومایی
ارتقا بهره وری
کلاس دوره مصدومین ترومایی16-04-98
تشویق از پرسنل نمونه استان 12-04-98
اعزام دو سورتی بالگرد
اعزام بالگرد شش تیر98
بازدید 26-27 خرداد98
اعزام و دو بار احیا 18-03-98
فشارخون - 17-03-98
بالگرد 15-03-98
نماز عید فطر
اعزام بالگرد 14-3-98
تصادف 12-03-98
راهپیمایی روز قدس سال 1398
< >