بالگرد


2 شهريور 1400
راه‌اندازی پد بالگرد در کمتر از ۶ ساعت جهت انتقال قلب اهدایی

 

13 بهمن 1399
پرواز بالگرد اورژانس برای نجات بیماران سوختگی

 

4 بهمن 1399
نجات جان مصدوم با بالگرد اورژانس ۱۱۵

 

21 دی 1399
نجات دو نفر در یک روز برای بالگرد اورژانس رقم خورد

 

20 دی 1399
بالگرد اورژانس برای نجات سه نفر به پرواز در آمد

 

27 مهر 1399
نجات کودک سه ماهه

 

7 بهمن 1398
چوپانی که در ارتفاعات تنگستان استان بوشهر دچار کاهش سطح هوشیاری شده بود توسط بالگرد اورژانس هوایی بوشهر نجات یافت...

 

26 دی 1398
روزی که بالگرد اورژانس آرام و قرار نداشت

 

3 دی 1398
رکوردی بی سابقه در امداد رسانی هوایی اورژانس ۱۱۵ بوشهر

 

2 آبان 1398
روز پرکار برای بالگرد اورژانس 115

 

22 مهر 1398
بالگرد اورژانس برای حادثه سقوط به پرواز در آمد

 

18 مهر 1398
بالگرد اورژانس برای نجات جان پسر هشت ساعته به پرواز در آمد

 

21 شهريور 1398
بالگرد اورژانس براي نجات جان مصدوم ٢٧ ساله تصادفي به پرواز در آمد

 

16 شهريور 1398
بالگرد اورژانس برای نجات جان پسر یازده ساله به پرواز در آمد

 

14 شهريور 1398
بالگرد اورژانس براي نجات مرد ٤٢ ساله به پرواز در آمد

 

12 شهريور 1398
بالگرد اورژانس115بوشهر برای انتقال نوجوان 14 ساله به پرواز درآمد

 

15 خرداد 1398
بالگرد اورژانس بیمار مرگ مغزی جمی را برای اهداء عضو به بوشهر انتقال داد

 
 
 
< >