فرم ثبت اطلاعات متقاضیان شرکتی

در صورت متقاضی کار در شهرستان های دیگر نام شهرستان را در قسمت توضیحات ذکر کنید.
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :  
ایمیل :
تلفن :  

تاریخ تولد *

کد ملی 2 *

آدرس محل سکونت فعلی *

آخرین مدرک تحصیلی مرتبط *

سال اخذ مدرک تحصیلی *

دانشگاه محل تحصیل *

گواهینامه رانندگی *

شهرستان درخواستی *
                    
سابقه اشتغال در EMS و سایر اماکن درمانی با ذکر محل و سنوات *

وضعیت خدمت *

توضیحات

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۵
 

< >