درخواست رسیدگی به شکایات

مراجعه كننده محترم ، در صورت اینکه از نحوه ارائه خدمات اورژانس 115 انتقاد يا شکایتی داشته اید می توانید به دفتر رسیدگی به شکایات مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی بوشهر - واقع در خیابان سنگی - خیابان امام خمینی (ره) - جنب آزمایشگاه مرکزی هفتم تیر - طبقه سوم و یا از طریق ثبت فرم الکترونیک شکایت که در انتهای صفحه درج گردیده اقدام به طرح موضوع نمایید. 33332500 داخلی 14

کاربر گرامی ، زمان ثبت اطلاعات در این فرم به پایان رسیده است
< >