گزارش خطاهای پزشکی در حیطه اورژانس پیش بیمارستانی

گزارش خطاها و بدنبال آن اقدامات اصلاحی باعث ارتقاء کیفیت و ایمنی بیمار خواهد شد.
همکار گرامی لطفا با توجه به حفظ محرمانه بودن گزارشات در صورت عدم تمایل جهت ارائه مشخصات خود ، در قسمت نام متنی نوشته نشود.
کاربر گرامی ، زمان ثبت اطلاعات در این فرم به پایان رسیده است
< >