گزارش خطاهای پزشکی در حیطه اورژانس پیش بیمارستانی

گزارش خطاها و بدنبال آن اقدامات اصلاحی باعث ارتقاء کیفیت و ایمنی بیمار خواهد شد.
همکار گرامی لطفا با توجه به حفظ محرمانه بودن گزارشات در صورت عدم تمایل جهت ارائه مشخصات خود ، در قسمت نام متنی نوشته نشود.
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :
تلفن :  

نام بیمار

سن بیمار *

جنسیت بیمار *
    
تشخیص بیماری *

حیطه خطا *

نوع خطا *
        
تاریخ وقوع خطا *

ساعت وقوع خطا *

مکان وقوع خطا *

شرح خطا *

علل بروز خطا *
به نظر شما چه عواملی زمینه ساز بروز خطا بوده اند؟


اولین اقدامی که پس از بروز خطا انجام شده؟ *

راه های پیشگیری از خطا *
چگونه میتوان از تکرار وبروز مجدد این خطا جلوگیری کرد؟


عوارض و پیامدها *
آیا این خطا عوارض و پیامدی برای بیمار داشته است؟


 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۲
 

< >