سامانه ثبت تجربیات و درس آموخته های کارکنان و مدیران

لطفا در صورت داشتن تجربه و درس آموخته های نوین، کارآمد و موفق با توجه به فیلد مربوطه توضیحات خود را بنویسید. به عنوان مثال در حیطه عملیاتی می توانید تجارب و دانش خود در کار عملی و استفاده از تجهیزات را به اشتراک بگذارید
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :  
ایمیل :
تلفن :  

مدرک تحصیلی *

رشته تحصیلی *

محل خدمت *

حیطه تجربه *

شرح خلاصه تجربه *

بارگزاری متن کامل تجربه
بصورت فایل word


پیشنهادات و درس آموخته های کاربردی و مهم از ماموریت

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱
 

< >