سامانه ثبت تجربیات و درس آموخته های کارکنان و مدیران

لطفا در صورت داشتن تجربه و درس آموخته های نوین، کارآمد و موفق با توجه به فیلد مربوطه توضیحات خود را بنویسید. به عنوان مثال در حیطه عملیاتی می توانید تجارب و دانش خود در کار عملی و استفاده از تجهیزات را به اشتراک بگذارید
کاربر گرامی ، زمان ثبت اطلاعات در این فرم به پایان رسیده است
< >