وضعیت پایگاه‌های دشتستان بررسی شد

1 خرداد 1401

رسیدگی به حق وحقوق پرسنل از الویت‌های دانشگاه علوم‌پزشکی استان بوشهر است
به گزارش روابط‌عمومی؛ رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر؛ دکتر عبدالرحیم‌دادجو به همراهی مسئولین، کارشناسان ستادی  و رییس  شبکه دشتستان و فرماندار دشتستان از پایگاه‌های جاده ای و پدهای بالگرد در منطقه دشتستان بازدید بعمل آوردند.
در این بازدید که با هدف ساماندهی اعزام‌های بالگرد وارتقاء سطح کیفی رفاهی پرسنل در پایگاه‌های اورژانس صورت گرفت، رییس اورژانس گفت: رسیدگی به حق و حقوق پرسنل از اولویت‌های دانشگاه علوم‌پزشکی استان بوشهر است.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.