سیدحمید حسینی کیا


سیدحمید حسینی کیا

مسئول آموزش و پژوهش مرکز مدیریت خدمات اورژانس پیش بیمارستانی

کارشناس فوریتهای پزشکی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی

مدرس رشته فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر

 

  •  پژوهشگر و دارای مقاله ISI بین المللی
  • دارای 10 سال سابقه کار عملیاتی بعنوان کارشناس فوریت های پزشکی در استان های فارس ، بوشهر ، کهگلویه و بویراحمد
  • دارای 2 سال سابقه مسئولیت پایگاه عملیاتی اورژانس 115
  • دارای 5 سال سابقه کار بیمارستانی در بخش اورژانس بیمارستان

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >