نقشه سایت مركز مديريت حوادث و فوريت‌هاي پزشكي بوشهر
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
تاریخچه اورژانس
مدیریت
ارتباط با مدیریت
چارت سازمانی
Collapse واحد کنترل کیفی QCواحد کنترل کیفی QC
معرفی واحد
گزارش خطاهای پزشکی در حیطه اورژانس پیش بیمارستانی
پروتکل ها
دستورالعمل ها
Collapse روابـط عمـومیروابـط عمـومی
مسابقه نقاشی
المپیاد ورزشی
Collapse واحد عملیات اورژانس واحد عملیات اورژانس
معرفی واحد
بخشنامه های درون سازمانی
Collapse آمبولانس خصوصیآمبولانس خصوصی
آئین نامه تاسیس
تعرفه
دوره آموزشی
مدارک
نیرو
گزارش روزانه مدیر جانشین
Collapse واحد پایگاههای شهرستان واحد پایگاههای شهرستان
ثبت نام باشگاه ورزشی
کارشناس امور پایگاه ها
واحد MCMC
اورژانس هوایی
تجهیزات آمبولانس
دستورالعمل جامع خدمات آمبولانس هوایی
Collapse حراستحراست
Collapse درباره حراستدرباره حراست
حراست از دیدگاه رهبری
حراست در یک نگاه
معرفی واحد
منشور اخلاقی و سازمانی حراست
Collapse ارکان حراستارکان حراست
حفاظت پرسنلی
حفاظت اسناد و مدارک
حفاظت فناوری اطلاعات
حفاظت فیزیکی
قوانین و آئین نامه ها
Collapse توصیه های امنیتی و حفاظتیتوصیه های امنیتی و حفاظتی
فناوری اطلاعات
پرسنلی
اسناد و مدارک
فیزیکی
ارسال گزارش
تماس با ما
Collapse واحد اداری مالیواحد اداری مالی
معرفی واحد
باشگاه ورزشی
مقررات و آئین نامه ها
واحد آمار و انفورماتیک
واحد کارگزینی
واحد ارتباطات
Collapse امور نقلیهامور نقلیه
اطلاعات آمبولانسهای معیوب
Collapse پژوهشپژوهش
معرفی واحد
اولویت های پژوهشی
فرم ها و مدارک
مقالات
ثبت اختراعات
آیین نامه و دستورالعمل ها
فراخوان ثبت نام پژوهشی
جزوات آموزشی
Collapse آمـوزشآمـوزش
معرفی واحد
Collapse آموزش تخصصیآموزش تخصصی
Collapse اطلاعیه هااطلاعیه ها
ثبت نام تکمیل ظرفیت 1400
ثبت نام در کلاس
ثبت نام مربی گری اورژانس
تقویم آموزشی
مطالب آموزشی
کلاس آفلاین
نتایج آزمون ها
پمفلت آموزشی
Collapse آموزش همگانیآموزش همگانی
فیلم آموزشی
کتاب آموزشی
همیار اورژانس
فرم درخواست کلاس آموزشی (فردی)
مطالب آموزشی
پمفلت آموزشی
فرم درخواست کلاس آموزشی (گروهی)
سامانه ثبت تجربیات و دانش
پایگاههای استان بوشهر
آمار و اطلاعات
عملکرد مرکز
کمیته پدافند غیر عامل
Collapse اخبار حوادث استاناخبار حوادث استان
حوادث جاده ای
حوادث خانگی
حوادث طبیعی
حوادث خانگی
حوادث دریایی
بانک فیلم حوادث
Collapse EOCEOC
فرم دوره آموزشی مدیریت بحران
چک لیست اتاق بحران بیمارستان EOC
ثبت نام دوره آموزشی بیماری های قابل گزارش فوری
آخرین اخبار
آلبوم تصاویر
فرم رسیدگی به شکایات
سایت های مرتبط
فرم ثبت نام پرسنل شرکتی
تماس با ما
ثبت اطلاعات پرسنلی
سوالات متداول
< >